MFÅ Lilla Gula

Detta är Märsta Förenades Lilla Gula - vår förarhandbok som innehåller den information som en förare hos oss behöver. Allt ifrån företagets övergripande policys till allmänna instruktioner och bra länkar.

Det är viktigt att ständigt arbeta med förbättringar, inte minst när man som vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001.
Det handlar mycket om enkla självklara saker som ordning och reda, nöjda kunder, säkra leveranser och inte minst om att lära av våra misstag. Lämna därför alltid in förbättringsförslag/avvikelse när saker och ting inte går som de borde. En åkare- och förarhandbok kommer att bidra i detta arbete. Ett formulär för förbättringar och tillbud hittar du här.


Avsikten är att du som utför uppdrag åt Märsta Förenade alltid skall ha nära till ”MFÅ Lilla Gula”.


Eftersom vi lever i en föränderlig värld så kommer det finnas ett behov av att uppdatera denna information fortlöpande.
Vi vill därför gärna ha dina synpunkter på innehållet. Är det något du saknar, något som skall kompletteras eller tas bort? Hör i så fall av dig till vår kommunikationschef Niclas Larsered.


Vår vision:
Märsta Förenade är ett sunt val i skapandet av det framtida samhället

Vår Affärsidé:
Tillsammans skapar vi lönsamma och hållbara transport-
och logistiklösningar för såväl kunder som transportörer

Vår Värdegrund:
Vi är kundnära

Vi är professionella
Vi är engagerade
V är tillsammans